Close

רשימה מלאה של נשק תגרה שמאלה 4 מתים

ב שמאל 4 מתים 2, אתה לא רק סוטר לזומבים בקת הרובה שלך יותר. למשחק יש עשרה כלי נשק שונים כדי שתוכלו להשתמש בהם כשנגמרים לכם הכדורים. להלן הרשימה המלאה של דקרים / באסיות שתשימו אליהם את היד:
  • מחבט
  • מחבט קריקט
  • מוט הברזל
  • גיטרה חשמלית
  • גרזן אש
  • מחבת טיגון
  • קטאנה
  • מצ'טה
  • טונפה (שרביט המשטרה)
  • מסור חשמלי
הרשימה סופקה ל ג'ויסטיק מאת צ'ט פלישק של Valve. לפני שהם טלאו שמאל 4 מתיםכדי שלא תוכל להעביר דואר זבל אקדח שוט וללכת הכל שָׂטָןעל המוני זומבים, הייתי חושב שקאטאנות ומצ'טות הם בזבזנות מיותרת. עם זאת, כעת כלי הנשק הללו יהיו שימושיים למדי ואני מצפה להכיר אותם.