Close

אגוז האקדח עושה רובה לנסר אמיתי

מה שתמיד אהבתי ברובה לנסר, רובה סער עם מסור שרשרת רכוב הילוכים של מלחמה, היה עד כמה זה היה מגוחך ומגוחך. מתברר שאפשר לחלוטין ליצור רובה לנסר מתפקד משלך, כפי שהוכיח אדם שאוהב באמת את זכויותיו לתיקון שני.

כן, רובה הסער AR-15 ומסור השרשרת המוצמד אליו אכן עובדים. הבעלים הגאה של לנסר פרסם כמה תמונות וסרטונים באתר פורומים AR15 של הנשק בפעולה. לירות בדלעות ואז לרוץ כדי לחתוך אותם זה לא ממש זוהר כמו לחימה עם ארבה אבל זה נראה כיף.

בנוסף אה, זה גורם לו להיות מסוגל טוב יותר להגן על משפחתו. כן, זה הכרטיס.