Close

Minecraft Xbox 360 Edition Pack Pack 4 כולל דמויות Borderlands

אולפני 4J מכינים חבילת עור נוספת לגרסת Xbox 360 של מיינקראפט. צילומי המסך של הטיזר לחבילה מאשרים ש- DLC זה יוסיף מספר תווים מ- גבולות.

בשתי הזריקות הראשונות מוצגות שלוש דמויות ניתנות להשמעה מהראשונה גבולות(לילית, מרדכי ובריק) עם קלפטראפ. לזריקה השלישית יש גם קלפטראפ, אבל אליו מצטרפים כמה שאינם גבולותדמויות כולל בארי סטייק פרייז מ Jetpack Joyride(אני חושב) ומצפצף לבוש חד. יש גם איזה שריון שאני לא ממש יכול למקם.

Skin Pack 4 אינו מתוארך כרגע. עם זאת, אם 4J כבר מראה את הקליפות, ה- DLC לא יכול להיות רחוק משחרורו. המחיר, כמו חבילות עור אחרות, הוא כנראה 160 נקודות MS (2 דולר).

4J מתכוננת גם לשחרורל מיינקראפטבקרוב. TU9 מציג אתגר משחק קצה חדש בשם 'הסוף'.