Close

לוחמה מודרנית 3 הוכרזה על ידי הבצל

אולי כדאי לך לשקול מחדש קנייה לוחמה מודרנית 2היום. נראה שההמשך, לוחמה מודרנית 3, לא הרחק מאחור והבצל קיבל את הסקופ הבלעדי.

משחק הווידיאו הצבאי האמיתי ביותר שנוצר אי פעם, MW3משימות לשחקנים עם הובלת ציוד ומילוי ניירת רוב הזמן. תוכלו גם להמתין להזמנות ולניקוי בוץ מחומביים. אינפיניטי וורד, תיק הטריקים שלך הוא ללא תחתית.

חשבתי שזה יהיה יותר משעשע מאשר חובה ' לוחמה מודרנית 2נמצא היום בחנויות. מה זה, אגב.משחק לוחמה מודרני אולטרה-מציאותי כולל המתנה להזמנות, תיקון משאיות